Satış Politikası

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 06 Mart 2011 Tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

SATIŞA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME METNİ

SATICI

Ünvanı Mert Gaffaroğulları
Telefon  05535224480

* Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

ALICI

Doping ve üyelik paketi satın alan kişidir.

KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satışını yaptığı, Doping ve üyelik paketi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ÜRÜN BİLGİLERİ ve TESLİMİ

İşbu sözleşme konusu hizmet,Doping ve üyelik paket bilgilerden oluşmaktadır ve alıcının elektronik posta adresine de gönderilmektedir.

GENEL HÜKÜMLER ALICI

Sözleşme konusu Doping ve Üyelik paketlerinin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

CAYMA HAKKI

Hizmet Cayma Hakkı ile ilgili detaylar İPTAL VE İADE KOŞULLARI NELERDİR? sayfamızda belirtilmiştir.

GİZLİLİK

ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI’nın kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafımdan ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

08/19/2021

HÜKÜM

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

https://patiilan.com/