Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 1. 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ile Patinolsun’a ait Web Sitesi’ne (www.patinolsun.com) Üye olarak, Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden ve içeriklerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi (Bundan sonra “Üye/ler” olarak anılacaktır.)arasında aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir.

Kullanıcı, Web Sitesi'ne üye olurken verdiği elektronik onayla, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

patinolsun.com ve Üye/ler, işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 1. 2. TANIMLAR

Web Sitesi/Site: Mülkiyeti ve fikri mülkiyeti Patinolsun’e ait olan "www.patinolsun.com" alan adına sahip internet sitesini ifade eder. Patinolsun ait mobil uygulama, sosyal medya mecraları/hesapları ve her türlü uygulama da bu tanıma dahildir.

Kullanıcı/lar: Web Sitesi içeriğini incelemek veya alışveriş yapmak için Site’ye erişen kişileri ifade eder.

Üye/ler: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmet ve içeriklerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Üyelik: Üye olmak için gerekli bilgileri girip/doldurulup Patinolsun 'e gönderilmesi (elektronik onay vasıtasıyla) kazanılan statüdür.

Satıcı/lar: Site’ye bilgilerini vererek hesap açıp/üye olup ilanlarını yayınlatmak suretiyle çeşitli ürün, hizmet satışı ve canlıların sahiplendirilmesini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri (pet shoplar vb.) ifade eder.

Hizmet/ler: Üyeler’in ilanlarının yayınlanması veya Web Sitesi içeriklerinden yararlanması amacıyla Site üzerinden alacakları hizmetleri ifade eder.

Patinolsun Üyelik Hesabı: Üye’nin Web Sitesi’nce kendisinden talep eden bilgilerini girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Web Sitesi içerisindeki Üye’ye özel sayfa.

Sahiplendirme: İlana konu içerik/canlı hakkında, ücretli veya ücretsiz olarak yeni sahip arandığını ifade etmektedir.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılan kişisel veri tanımını ifade eder.

 1. 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu;Web Sitesi'nde Üyeler’e sunulan Hizmetler ve bu Hizmetler’den yararlanma şartları hususunda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, Site içinde yer alan; kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Patinolsun tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan hususlara uygun olarak davranacağını beyan ve taahhüt eder.

 1. 4. ÜYELİK ŞARTLARI

4.1. Üyelik, Site’ye Üye olmak isteyen kişi tarafından Site’nin ilgili bölümüne gerekli bilgilerin girilip/doldurulup Patinolsun’e gönderilmesi (elektronik onay vasıtasıyla) suretiyle kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Sözleşme’de tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Site’ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gereklidir. Üyelik, daha öncesinde Patinolsun tarafından geçici veya sürekli olarak durdurulmuş,askıya alınmış veya son verilmiş ise, Üye kayıt işlemleri tamamlamış olsa dahi bu durum işbu Sözleşme uyarınca Üye’ye tanınan hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. Patinolsun, herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan, her zaman ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve üyeliğe son verebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden üyeliği askıya alabilir.

 1. 5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1. Üye, başta “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” ve “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik”, “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” olmak üzere ilgili diğer tüm mevzuata, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranmayacağını, bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Üye, Web Sitesi’nde belirtilen kurallara ve Patinolsun tarafından kendisine bildirilebilecek diğer kurallara uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme hükümlerini anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.3. Üye tarafından belirlenen “kullanıcı adı” ve “şifre”nin 3. kişilerle paylaşmaması gerekmekte olup, güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak Patinolsun veya 3. Kişiler aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde Üye, bu fiillerden doğan zararları karşılamakla mükelleftir. Bu husustaki her türlü hukuki/cezai sorumluluk Üye’ye aittir.

5.1.4. Üye, kendisine ait bilgilerin ve ilanlarında yer verdiği her türlü görsel, işitsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Üye’ye ait bilgiler ve ilanlar, Patinolsun tarafından hiçbir kontrole tabi tutulmadığı için, Üye’nin bu yöndeki uygunsuzluklarından ya da hatalarından Patinolsun’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Üye, bu yükümlülüklere uymaması sebebi ile 3. kişiler ve/veya Patinolsun nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.5. Üye, Patinolsun aleyhine dava, adli-idari soruşturma, icra takibi yollarıyla yasal işlem başlatılması veya adli veya idari makamlardan ve diğer tüm kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde; kendisinin Web Sitesi’ne bildirdiği veya Web Sitesi’ni kullanması ile edinilen kişisel verilerinin ve ticari bilgilerinin Patinolsun tarafından talebi yapan kişi veya kurum ile paylaşılmasına muvafakat etmektedir.  Üye, bu sebeple Patinolsun’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.6. Üye, ilanda (ilan başlığı ve açıklaması da dahil olmak üzere) yer vereceği tüm yazı, bilgi, görsel, işitsel materyal ve sair içeriğin Patinolsun’e ve/veya 3. kişilere zarar verecek her türlü virüs, lisansız ürün, truva atı vb. gibi içerikten arındırılmış olduğunu ve bu minvalde bir link, yönlendirme içermediğini ve bunun için gerekli her türlü koruyucu yazılım ve ekipmanları kullandığını ve Patinolsun tarafından talep edilebilecek diğer önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.7. Üye, Web Sitesi’nin faaliyetlerini yavaşlatıcı veya engelleyici faaliyetlerde bulunmayacağını, olağandışı trafik veya bot göndermeyeceğini, kod parçacıkları veya virüs kullanmayacağını, hack girişiminde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu yükümlülüklere uymaması sebebi ile 3. kişiler ve/veya Patinolsun nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.8. Üye, ilanda yer alan her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere, bu kapsamdaki ilgili mevzuat uyarınca 3. kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini; ilanlarda yer alacak içeriklerde mevzuat gereği fikri veya sınai mülkiyet hakkı olması halinde gerekli tüm izinleri, hak ve yetkiyi eksiksiz olarak aldığını, aksi halde3. kişiler ve/veya Patinolsun nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.9. Üye, mükerrer (spam) ilan girişi yapmayacağını, satışa arz edilen her ürün, hizmet ve sahiplendirilecek canlı için (her bir canlı için) aynı anda yalnızca bir (1) adet ilan yayınlayabileceğini, yeni girilecek ilan daha önce yayınlanmış bir ilan ile aynı veya çok fazla benzerlik gösteriyor ise eski ilanı yayından kaldırıldıktan sonra yeni ilan girişi yapabileceğini, birbirinden farklı canlı türlerine aynı ilan içerisinde yer vermeyeceğini, Patinolsun’un bilgisi dışında birden fazla hesap/üyelik kullanmayacağını(Ancak Patinolsun’un yazılı onayı halinde birden fazla hesap/üyelik kullanılabilir), ilan başlığı, içeriği veya görsellerde iletişim bilgisine yer vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.10. Üye, ilanlarda yanıltıcı içerik bulundurmayacağını, herhangi bir kişinin, markanın, firmanın, web sitesinin veya sosyal medya hesabının reklamını (Üye’nin kendi görselleri üzerinde yer verdiği kendisine ait logo, amblem, filigran vb. hariç) ya da trafik çekmek maksatlı tanıtımını yapmayacağını, 3. kişilere ait fotoğrafları veya herhangi bir dijital/sanal ortamdan temin edilen veya ilan içeriği hakkında gerçeği yansıtmayan (üzerinde oynanmış, efekt verilmiş, temsili resimler vb.) görselleri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.11. Üye, Site’nin kesintiye uğraması, güncellenmesi, bakıma girmesi, engellenmesi, kapatılması, siber saldırıya uğraması veya sair sebeplerle Site’nin geçici ve kalıcı olarak kullanılmaz hale gelmesi ya da Site’den beklediği faydayı elde edememesi sebebiyle herhangi bir hak ve/veya alacak talebiyle Patinolsun’a başvuramayacağını bildiğini peşinen kabul eder.

5.1.12. Üye, Patinolsun’a ait markaları (“patinolsun.com” ve diğerleri) doğrudan veya dolaylı olarak kullanarak,maddi-manevi menfaat elde etmeye çalışmayacağını, markanın kullanılması sureti ile 3. kişileri aldatıcı nitelikte eylemlerde bulunmayacağını (Örneğin; farklı sitelerde “patinolsun.com” markası ile ilan vermesi vb.), Patinolsun aleyhine olabilecek eylemlerde bulunmamayı, markayı kötülememeyi, küçük düşürücü davranış ve paylaşımlarda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumlarda, Patinolsun’nun tazminat ve sair yasal hakları saklıdır.

5.1.13. Üye, Patinolsun’in yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.14. Üye, Web Sitesi içeriğinde sunulan forum, soru-cevap gibi kısımlarda ve diğer Üyeler ile konuşmalarında/mesajlaşmalarında da işbu Sözleşme’ye, hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranmayacağını, saygısız-argo üslup kullanmayacağını, güncel ve doğru bilgilendirmelerde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.15. Üye tarafından, Web Sitesi ve Patinolsun veri tabanında yer alan her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması ve benzer nitelikteki eylemlerde bulunulması yasaktır. Aksi halde Üye,3. kişiler ve/veya Patinolsun nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Patinolsun’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1. Patinolsun , 5651 sayılı“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca "Yer Sağlayıcı" konumunda olup, aynı kanunun 8. ve 9. Ve ilgili diğer maddeleri uyarınca kendisine iletilen/yüklenen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Ayrıca Patinolsun, “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haizdir.

5.2.2. Patinolsun , hukuka aykırı içerikten dolayı adli makamlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veya hakları ihlal edilen kişiler tarafından haberdar edildiği takdirde bu içeriği kaldırmakla yükümlüdür.

5.2.3. 5651 sayılı Yasa gereği "Yer Sağlayıcı" ve 6563 sayılı Yasa gereği “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haiz olan Patinolsun ;Üyeler tarafından sağlanan içerikleri (ilanlar, açıklamalar vs.) kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu ürün, hizmet veya canlılarla ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.Bu sebeple de içeriklerin gerçekliği, güvenliği, doğruluğu ve hukuka uygunluğu konusunda Üyeler’e veya 3. Kişilere bir garanti vermemektedir.

5.2.4. Patinolsun, Web Sitesi’nde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirme, düzeltme, güncelleme ve kaldırma haklarını –ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydı ile- saklı tutmaktadır.

5.2.5. Patinolsun, işbu Sözleşme’de bahsi geçen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Patinolsun’in teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemekte olup, Patinolsun her zaman için ve herhangi bir bildirimde bulunmadan teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir. Bu hallerde Üye, Patinolsun’den herhangi bir menfi veya müspet zarar ve ziyan, hak ve alacak talep ve tahsil edemez.

5.2.6. Patinolsun, Üye’nin Web Sitesi’ne veya veri tabanına yüklediği bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını –ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydı ile- saklı tutmaktadır. Patinolsun, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden de kullanabilir. Bu hallerde Üye, Patinolsun’den herhangi bir menfi veya müspet zarar ve ziyan, hak ve alacak talep ve tahsil edemez.

5.2.7. Patinolsun ’in Üye’den her zaman için ek/ilave bilgi ve belge talep hakkı bulunmaktadır. Diğer yandan,Üye’nin de, Patinolsun’e verdiği bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bu durumu derhal Patinolsun’e yazılı olarak bildirilmesi veya bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

5.2.8. Üye’nin Web Sitesi üzerinden gerçekleştireceği mal, hizmet satışı/alımı veya canlı sahiplendirmesi işlemleri karşılığında akdedilen mesafeli satış sözleşmesinden ve diğer faaliyetlerden/sözleşmelerden/siparişlerden Patinolsun sorumlu değildir. Satışa arz edilen ürün, hizmet veya canlı sahiplendirmeleri ile ilgili olarak; tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere Patinolsun hiçbir talep ve şikâyetin muhatabı değildir.

5.2.9. Patinolsun’in, Üye’lerden komisyon ücreti/talebi bulunmamaktadır.

 1. 6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata uygun hareket edeceğini, Web Sitesi’nde yer vereceği ilanlarında, herhangi bir gerçek kişiye ait kişisel veriye yer verecek ise, öncesinde bu kişinin açık rızasını almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Üye, Web Sitesi üzerinde ilan verirken, gerek kendisinin gerekse de 3. Kişilerin KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerini hiçbir şekilde ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak Patinolsun’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı davranışı sebebiyle; Patinolsun’in, yöneticilerinin, çalışanlarının veya 3. kişilerin herhangi bir zarara uğramasına sebebiyet vermesi durumunda,bu zararı derhal ilgilisine ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.4. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile Patinolsun; Üyeler’inin hangi kişisel verilerini işlediği, bu verileri hangi amaçlarla işlediği, verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve hakları hususlarında Üyeler’ini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

6.5. Üyeler, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve ilgili yasal mevzuat uyarınca hazırlanan Web Sitesi Üyelerinin Kişisel Verilerinin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne "https://www.patinolsun.com" üzerinden ulaşabileceklerdir.

 1. 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Patinolsun’e ait Web Sitesi’nin yazılım, tasarımı ile telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları (marka vb.) Patinolsun’in veya belirtilen ilgilisinin hüküm ve tasarrufu altında olup, koruma altındadır. Anılan haklar, Üyeler tarafından izinsiz kullanılamaz, değiştirilemez ve kopyalanamaz.

 1. 8. MÜCBİR SEBEPLER

Tahdidi olmamak kaydı ile; deprem, su baskını, yangın, çalışmaya imkan vermeyen hava koşulları, salgın hastalıklar, pandemi, siber saldırı, hükümet ve devlet uygulamaları/engellemeleri/yasakları, iç savaş, karışıklık, ayaklanma, terör, kalkışma, darbe ve darbe girişimi halleri, OHAL veya seferberlik ilanı, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi gibi Patinolsun’un irade ve inisiyatifinde bulunmayan sebeplerle Patinolsun’nun kontrolü dışında gerçekleşen ve Patinolsun’unn kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar; Patinolsun’nun işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse Patinolsun sorumlu tutulamaz ve bu durum Patinolsun yönünden işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. 9. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MERCİİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

9.1. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabiidir ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır.

9.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İzmir (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlüklerinin münhasır yetkili olduğu hususunda mutabıktırlar.

9.3. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde; Patinolsun’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgi ve belgelerin ve bilgisayar kayıtlarının (ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil), bağlayıcı, kesin ve münhasır delil niteliğinde olduğu taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilir. Tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden doğan hakları geçerli ve saklıdır.

9.4. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmün geçersizliği veya uygulanamaz olması, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 1. 10. BİLDİRİM

Patinolsun ve Üye, kanunda belirtilen zorunlu haller ve geçerlilik koşulları saklı kalmak kaydı ile; Üye’nin Web Sitesi'ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta/kargo ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Üye’nin e-posta adresini ulaşılabilir bir şekilde güncel tutma ve düzenli olarak kontrol etme yükümlülüğü vardır.

 1. 11. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Üye’nin üye olurken verdiği elektronik onayla akdedilmiş olacak ve karşılıklı olarak yürürlüğe girecektir.

Güncelleme: 25.03.2021

https://patiilan.com/